flir

flen

🔸به گزارش آیفوم اینترنشال PGS در ۶۶ کشور در حال اجرا است. در حال حاضر استقبال دولت ها از اجرایی کردن این طرح رو به گسترش است.
🔸کشور هایی که در حال اجرای سیستم گارانتی مشارکتی هستند عبارتند از:برزیل، شیلی، بولیویا، مکزیک، هند، اتیوپی، موزامبیک و...

در کشور های آسیایی درصد بسیاری از این کشارزان خرده پا را زنان روستایی تشکیل میدهند.