flir

flen

 

 

زیست آنلاین : سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و انجمن ارگانیک ایران به عضویت مجمع شهرداری های آسیایی حامی توسعه کشاورزی ارگانیک در آمدند .

 

بنا بر این گزارش ،ALGOA در سپتامبر سال 2015 میلادی و با حمایت دفتر منطقه آسیای فدراسیون بین المللی جنبش های کشاورزی ارگانیکIFOAM-ASIA

در شهر Goesan از استان Chungbuk در کشور کره جنوبی و با حضور مقاماتی از وزارت کشاورزی و شهرداری های 16 کشور آسیایی بنیانگذاری شد. http://zistonline.com/url/1/64040